Zespół 5

W drodze bez CO2!

Aktualizacja projektu

Zespół 5: „Nasz pomysł polega na tym, aby obecne samochody firmowe zastąpić pojazdami elektrycznymi lub hybrydowymi i połączyć to z budową stacji ładujących. Naszym celem było przekonanie kadry zarządzającej przy pomocy danych i zestawień kosztów, że nasz projekt ma uzasadnienie ekonomiczne i ekologiczne i że z czasem stanie opłacalny. Analizowaliśmy informacje dostępne w internecie i pytaliśmy w firmie. Naszym celem było ustalenie wszystkich możliwych korzyści i zalet.”

Co już zostało wdrożone w firmie w zakresie, którym się zajmujecie?
Ustaliliśmy, że po uwzględnieniu stacji ładowania koszty są wyższe niż w przypadku samochodów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę ulgi w podatku transportowym, wsparcie finansowe ze strony kantonu oraz niskie koszty ładowania, warto jeździć ekologicznie.

Co tłumaczy taki stan rzeczy?
Chcieliśmy tylko udowodnić za pomocą danych i zestawienia kosztów, że warto wprowadzić tę zmianę. Do kierownictwa należy ocena, czy nasz projekt jest przekonujący.

Co było najbardziej fascynujące w waszych pracach?
Podczas realizacji projektu mieliśmy okazję współpracować z dyrektorem generalnym firmy IGP.

Co stanowiło największą przeszkodę?
Określenie dokładnych kosztów, ponieważ firma posiada wiele różnych samochodów służbowych.

Co zrobilibyście inaczej następnym razem?
Następnym razem współpracowalibyśmy/rozmawialibyśmy z większą liczbą osób, które mają szczególną wiedzę w tej dziedzinie.

Czego się nauczyliście? Co z tego pozostanie?
Realizować duże zadanie w zespole i pokonywać przy tym wiele przeszkód. Pozostaje z nami przekonanie, że w naszym własnym środowisku zawsze znajdą się pomocni ludzie, służący wsparciem i wykazujący zainteresowanie.

Z kupnem nowych pojazdów najlepiej poczekać na właściwy moment. Lepiej jest zdecydować się na zakup wówczas, gdy zakończy się okres eksploatacji obecnych aut służbowych i trzeba je będzie zastąpić nowymi. Wtedy taki zakup będzie bardziej sensowny. Wysokie są koszty stacji ładujących. Jednak dzięki oszczędności bardzo wysokich kosztów benzyny wydatek ten bilansuje się po kilku latach.

Wyniki naszych prac w skrócie…

W ostatnich tygodniach nasz zespół zajmował się intensywnie kwestią elektromobilności w IGP. Ustaliliśmy, jakie samochody firmowe są wykorzystywane w IGP. Następnie wspólnie przeprowadziliśmy analizę i przygotowaliśmy porównanie. Chodzi o to, aby ustalić, jak przedstawia się sytuacja w przypadku samochodów i jak mogłaby ona wyglądać w przyszłości. Za pomocą tego porównania chcemy ustalić i pokazać, że korzystanie z samochodów elektrycznych się opłaca.

Nasz zespół uznał wyzwanie firmowe z udziałem fundacji myclimate za bardzo ciekawe. Współpraca i harmonia w zespole sprawiły, że zrobiliśmy duży postęp. Oprócz tego podobała nam się praca Dominika i Mischy. Przekonali nas między innymi o tym, że zmianę klimatu można jeszcze powstrzymać. Cieszymy się na ten projekt.

Zespół 5 zajmuje się tematem elektromobilności w IGP. W firmie IGP używane są, oprócz samochodów służbowych, również samochody dyspozycyjne i spedycyjne, które w perspektywie średnio- i długoterminowej powinny zostać zastąpione pojazdami elektrycznymi lub hybrydowymi, jak uważa zespół. Tu należałoby najpierw sprawdzić, jakie ekologiczne i ekonomiczne korzyści z zastosowania pojazdów elektrycznych odniosłaby firma IGP.

Co dla Ciebie oznaczają wyzwanie firmowe i ochrona klimatu?

„Mam nadzieję, że wspólnie opracujemy kreatywne rozwiązania, które przyczynią się do ochrony środowiska. Ja sama jestem już od trzech lat wegetarianką. Temat ochrony środowiska jest dla mnie bardzo ważny”.

„Ważny jest dla mnie recykling lub to, aby nie latać samolotem na wczasy. Gasić światło, oszczędzać ciepło, oddawać butelki do recyklingu… Cieszę się, że będę mógł lepiej zrozumieć, jak ważne jest nasze postępowanie i jak my, jako firma, możemy bardziej dbać o klimat”.

„Prywatnie zwracam uwagę na poprawne segregowanie śmieci, ale to właściwie wszystko. Mam nadzieję, że w ramach tego projektu nauczę się, jak lepiej przeciwdziałać zmianie klimatu – zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym”.