Zespół 2

Również maszynie przysługuje przerwa w pracy!

Aktualizacja projektu

Zespół 2: „Wyłączenie urządzeń w czasie mniejszego obciążenia oraz gdy nie są one używane powinno zapewniać sporą oszczędność energii w laboratorium i w produkcji. Pragniemy uczulić pracowników na oszczędzanie energii poprzez wyłączanie różnych urządzeń, gdy nie są używane. Po części udało nam się osiągnąć ten cel. Ustalenie harmonogramu było trudne, ponieważ uzgodnienie terminów w zespole było niemal niemożliwe. Aby pomysł spotkał się z pozytywnym odbiorem także wśród pracowników, przygotowaliśmy plakat, ilustrujący myśl przewodnią „Również maszynie przysługuje przerwa w pracy!”. Prezentując kamienie milowe, chcemy zmotywować pracowników i pokazać, że wyłączanie urządzeń może przynieść coś dobrego.”

Co już zostało wdrożone w firmie w zakresie, którym się zajmujecie?
Jak dotąd żadne działania objęte naszym projektem nie zostały wdrożone. Jednak cały zespół miał możliwość zajęcia się kwestią oszczędności energii i poszerzenia wiedzy na temat gospodarki energetycznej w IGP.

Co tłumaczy taki stan rzeczy?
W projekcie należy uwzględnić więcej kwestii, niż pierwotnie zakładaliśmy. Nie udało nam się uzyskać niektórych potrzebnych informacji. Do tej pory nie potrafiliśmy wypracować konkretnej metody uczulania pracowników na te kwestie. Pracownicy produkcyjni pracują w systemie zmianowym i mają ustalony schemat przerw w pracy. Trudno było znaleźć termin spotkania, na którym można by przekazać odpowiednie informacje tym osobom. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie poglądowego plakatu.

Co było najbardziej fascynujące w waszych pracach?
Jednym z naszych najważniejszych osiągnięć było to, że grupa pozostawała w kontakcie pomimo znacznych ograniczeń czasowych. Obserwowanie, jak projekt nabiera kształtów pomimo wielu przeciwności, było bardzo inspirujące.

Co stanowiło największą przeszkodę?
Początkowo mieliśmy problemy z pozyskaniem potrzebnych nam danych i przedstawieniem ich w sposób, który miałby sens.

Co zrobilibyście inaczej następnym razem?
Uważamy, że ze względu na nasze uwarunkowania i wiedzę ten temat nie był idealnym wyborem. Dlatego następnym razem wybralibyśmy temat, który bardziej nam odpowiada i o którym wiemy więcej.

Czego się nauczyliście? Co z tego pozostanie?
Nauczyliśmy się, że nawet niewielkie oszczędności energii elektrycznej mogą przekładać się w skali roku na znaczące kwoty. Z naszych ustaleń wynika, że wyłączanie maszyn byłoby opłacalne tylko w ograniczonym zakresie. Gdy urządzenia nie są używane, pracują w trybie czuwania, co oznacza, że zużywają bardzo mało energii. Ponadto zawsze należy policzyć, czy warto wyłączyć maszynę.

„Każdy człowiek może rozpocząć od małych rzeczy, aby osiągać rzeczy wielkie. Na przykład gasić światło, brać krótszy prysznic, korzystać z transportu publicznego itp.”

Wyniki naszych prac w skrócie…

W ostatnich tygodniach nasz zespół zajmował się badaniem tego, gdzie w IGP występuje największy potencjał oszczędności energii lub prądu. Obecnie pracujemy nad samodzielnie zaprojektowanym plakatem, za pomocą którego pragniemy uczulić pracowników na tę kwestię. Przygotowujemy również prezentację PowerPoint. Pozostało jeszcze kilka nierozstrzygniętych pytań, na które odpowiedzi mamy otrzymać od jednego z pracowników. Miło jest widzieć, jak nasz projekt nabiera kształtów. Praca w zespole układa się bardzo dobrze i sprawia wiele radości. Jesteśmy pewni, że w przyszłości także nasze maszyny będą miały „przerwę na kawę”, co pozwoli na oszczędność energii.

Szczególnie ceniliśmy sobie atmosferę. Rozmowy przebiegały w sposób bardzo otwarty i czuliśmy się dobrze. Na podstawie bardzo dobrych przykładów mogliśmy lepiej zrozumieć powiązania i fakty. Poza tym mieliśmy doskonałe wsparcie ze strony fundacji myclimate, która odpowiedziała nam na każde pytanie.

Zespół 2 zajmuje się możliwością oszczędzania energii w firmie IGP. Zespół widzi ogromny potencjał w przypadku maszyn, instalacji i urządzeń, które pracują w trybie stałym, również gdy nie są one używane. Przez wyłączenie urządzeń w okresie, w którym praca nie odbywa się oraz gdy nie są one używane, powinno być możliwe zaoszczędzenie dużych ilości energii w laboratorium i w produkcji. Biorąc pod uwagę rosnące ceny prądu elektrycznego, zespół uznaje to za interesujący projekt dla firmy IGP również z ekonomicznego punktu widzenia.

Co dla Ciebie oznaczają wyzwanie firmowe i ochrona klimatu?

„Jeśli chcemy osiągnąć cele klimatyczne, nasze pokolenie musi wziąć na siebie odpowiedzialność za znalezienie rozwiązania. Zwracam uwagę na zrównoważony rozwój, na przykład jeśli chodzi o spożywanie mięsa. Cieszę się, że mogę dowiedzieć się jeszcze więcej o możliwych dobrych krokach w przyszłość”.

„Jako młodzież jesteśmy jeszcze w znacznym stopniu uzależnieni od dorosłych, co utrudnia nam udział w ochronie klimatu. Ale już teraz zwracam uwagę na odżywanie się i trwałość produktów. Cieszę się, że będę mogła spojrzeć na nowo na przykład na procesy produkcyjne w naszej firmie”.

„W ramach tego projektu będę miał okazję zdobyć podstawową wiedzę na temat zmian klimatycznych i dowiedzieć się, jak jako firma możemy pracować w sposób bardziej przyjazny dla środowiska oraz jak ja sam mogę w życiu codziennym robić coś dla ochrony klimatu”.