Nasz zespół postanowił przeanalizować i zredukować zużycie wody w IGP. Obecnie planujemy kolejne działania. Ponieważ nasz projekt nie przyniesie dużych korzyści finansowych, pracujemy nad pomysłami, jak zachęcić pracowników do bardziej zrównoważonego myślenia. Dlatego przygotowujemy wykresy, realistyczne porównania i pokazujemy, że nie tylko kwestie finansowe mają znaczenie. Teraz próbujemy wystartować z projektem pilotażowym, aby uzyskać pożądany stan docelowy. Pozwoli to na przedstawienie jasnych faktów oraz uzasadnienie i potwierdzenie naszego celu w oparciu o zmierzone wartości.