Zespół 4 poświęca uwagę zużyciu wody w firmie IGP oraz możliwości zmniejszenia zużycia. Po zebraniu pierwszych danych zespół stwierdził, że niektóre urządzenia sanitarne w firmie są uszkodzone, a tym samym nieszczelne. Naprawa uszkodzonych części i optymalizacja systemu spłukiwania wody w toaletach pozwoliłaby na zmniejszenie zużycia wody pitnej. Temat ten jest bardzo szeroki, istnieje wiele możliwości oszczędzania wody. Pomysłem zespołu jest równie zainstalowanie na firmowych kranach przycisków, które będą podczas mycia rąk automatycznie odcinać dopływ wody.

W pierwszym kroku zespół chce dokonać analizy aktualnego zużycia wody i ścieków, aby rozpoznać potencjalne możliwości poprawy. Następnie opracowane mają zostać propozycje, które działania są możliwe w krótkim terminie w ramach projektu, a które w perspektywie średnio- i długoterminowej pozwolą na obniżenie zużycia wody w firmie IGP.