W czasie, który minął od ostatniego dnia projektu i przedstawienia prezentacji częściowych, nasz zespół dalej rozwijał pomysły i rozpoczął próby praktyczne w laboratorium. Próby te miały na celu znalezienie nowej metody skutecznego czyszczenia naszych maszyn bez użycia lub z użyciem jedynie niewielkiej ilości acetonu. Mieliśmy różne pomysły na rozwiązanie tego problemu. Niestety początkowo napotkaliśmy pewne trudności, jednak zgromadziliśmy sporo danych i teraz wróciliśmy na właściwe tory. Przeprowadziliśmy pierwsze testy, niektóre udane, inne – zakończone niepowodzeniem. Pozwoliło to wykluczyć niektóre z naszych pomysłów. W tej chwili kontynuujemy prace. Najbliższym celem jest ustalenie, czy uda się zmieszać aceton z wodą. Zapewniłoby to względnie szybkie parowanie. Rozważamy wypróbowanie całej koncepcji najpierw tylko przy użyciu młynka, bo wytłaczarka jest nagrzewana do 100°C.

Ilustracja przedstawia nasz pomysł, polegający na tym, aby w pojemnikach z acetonem umieścić na stałe szmatkę.  W naszym eksperymencie wlaliśmy po 103,6 g acetonu do dwóch pojemników. W jednym pojemniku znajduje się szmatka, w drugim nie. Po 10 min zważyliśmy pojemniki i stwierdziliśmy, że w pojemniku ze szmatką parowanie przebiega ok. 33% wolniej. Niestety próba zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ w ten sposób nie udało się uzyskać znacznej poprawy.