Polityka prywatności firmy IGP

Dziękujemy za wizytę na naszej witrynie internetowej i zainteresowanie produktami oraz usługami firmy IGP Pulvertechnik AG.

1. Wprowadzenie
Firma IGP Pulvertechnik AG (zwana w dalszej części „IGP”) szanuje prywatność i dba o bezpieczeństwo użytkowników, klientów, dostawców oraz ich przedstawicieli zgodnie z właściwymi regulacjami i przepisami z zakresu ochrony danych. Dotyczy to wszystkich produktów, usług, aplikacji i stron internetowych udostępnianych przez firmę IGP i/lub jej spółki zależne, o ile spółki te są administratorami danych. Lista spółek IGP wraz z danymi kontaktowymi jest dostępna pod poniższym adresem:
https://www.igp-powder.com/ueber-uns/verkaufstandorte/

2. Cel witryny
Niniejsza strona internetowa zawiera informacje dotyczące firmy IGP, naszych produktów, rozwiązań, usług oraz możliwości kariery

Na niektórych stronach znajdują się specjalne formularze, za pośrednictwem których zainteresowani użytkownicy mogą uzyskać od firmy IGP dodatkowe informacje dotyczące produktów i usług. Informacje dotyczące portalu rekrutacyjnego można uzyskać przed dokonaniem rejestracji na odpowiedniej, oddzielnej stronie.

3. Cel Polityki prywatności
Niniejsza Polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi użytkowników, którzy odwiedzają naszą stronę internetową

Firma IGP postępuje z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych. W tym celu opracowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, gdy użytkownik (i) odwiedza stronę internetową (www.igp-powder.com lub strony powiązane) bądź (ii) kontaktuje się z nami w celu skorzystania z usług, które firma IGP oferuje na tych stronach.
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe firma IGP gromadzi podczas korzystania z jej stron internetowych, w jaki sposób te dane są gromadzone, a także jak i w jakim celu firma IGP może wykorzystywać, udostępniać lub przekazywać te dane osobowe osobom trzecim.
Termin „dane osobowe” oznacza w niniejszej Polityce prywatności wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej bądź możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej w dalszej części „osobą, której dane dotyczą”).
Niniejsza Polityka prywatności nie stanowi pełnego opisu sposobu, w jaki przetwarzamy dane.
W niektórych sytuacjach mogą mieć zastosowanie inne zasady dotyczące ochrony danych (Ogólne Warunki Handlowe, Warunki uczestnictwa lub podobne dokumenty).

Akceptacja niniejszej Polityki prywatności

Korzystając z naszych stron internetowych, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie oraz przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszej Polityki prywatności, powinien zaprzestać korzystania z naszych stron internetowych.

4. Jak można się z nami skontaktować?
W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności, danych osobowych użytkownika lub bezpieczeństwa danych w firmie IGP prosimy o kontakt pod następującym adresem:

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
CH-9500 Wil
Telefon +41 71 929 81 11
privacy@igp-powder.com

5. Jak gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe?
Kiedy i w jaki sposób gromadzimy określone dane osobowe?

Firma IGP postępuje z danymi osobowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych. Dane osobowe użytkowników możemy gromadzić w ramach relacji biznesowych, w tym podczas korzystania z naszych stron internetowych.
W przypadku przekazywania firmie IGP informacji drogą elektroniczną (np. poprzez formularz kontaktowy online, wiadomość e-mail, udział w szkoleniu itd.) użytkownik może zostać poproszony o podanie określonych informacji, m.in. danych kontaktowych, np. nazwiska, tytułu, firmy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub branży.

Możemy gromadzić dane dotyczące urządzenia użytkownika

Użytkownik może nam również udostępnić dane dotyczące swojego urządzenia. W wielu przypadkach takie dane są uznawane za dane osobowe, do których mają zastosowanie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych. Jeśli użytkownik postanowi nie udostępniać wymaganych danych osobowych, korzystanie z określonych obszarów lub funkcji naszej strony internetowej bądź uzyskanie odpowiedzi na zapytanie może być niemożliwe.

Możemy automatycznie zapisywać określone informacje techniczne

Aby zapewnić prawidłowe działanie oraz bezpieczeństwo, podczas korzystania z naszych stron internetowych określone informacje techniczne oraz inne informacje (np. adres sieciowy, typ przeglądarki, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie na naszą stronę internetową) są automatycznie przesyłane do nas z komputera użytkownika, a następnie przez nas zapisywane. Ma to na celu zagwarantowanie prawidłowego działania oraz bezpieczeństwa, a także pomaga nam lepiej zrozumieć sposoby korzystania z naszej strony internetowej i zoptymalizować jej zawartość.

6. Cele przetwarzania danych, kategorie danych osobowych, podstawy prawne
Poniższy przegląd przedstawia cele, w jakich przetwarzamy (wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy itd.) dane osobowe podczas korzystania z naszych stron internetowych, a także kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz podstawę prawną takiego przetwarzania.

Cel, odbiorca, okres przechowywania Kategorie danych osobowych Podstawa prawna
Gromadzenie ogólnych informacji podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Rodzaj i cel przetwarzania:
Ogólne informacje gromadzone są w chwili uzyskania przez użytkownika dostępu do naszej strony internetowej. Informacje te (pliki dziennika serwera) przetwarzane są w następujących celach:

  • zapewnienie niezakłóconego połączenia ze stroną internetową,
  • zapewnienie płynnego korzystania z naszej strony internetowej,
  • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
  • inne cele administracyjne

Odbiorca:
W stosownych przypadkach odbiorcami danych są usługodawcy z branży technicznej, którzy na potrzeby obsługi i konserwacji naszej strony internetowej pełnią rolę podmiotów przetwarzających.

Okres przechowywania:
Dane są usuwane, gdy nie są już konieczne do celów, w jakich zostały zgromadzone. W przypadku danych, które służą do udostępnienia strony internetowej usunięcie następuje po zakończeniu danej sesji.

Typ przeglądarki internetowej, wykorzystywany system operacyjny, domena dostawcy usług internetowych, adres IP itp. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes polegający na poprawie stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Obligatoryjne lub wymagane udostępnianie danych:
Udostępnienia wspomnianych danych osobowych nie nakazują ani przepisy prawa, ani postanowienia umowne. W przypadku nieudostępnienia adresu IP nie możemy jednak zagwarantować działania i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto niektóre funkcje i usługi mogą być niedostępne lub ograniczone. Z tego względu sprzeciw jest wykluczony.

Cookies

Rodzaj i cel przetwarzania:
W związku z obsługą naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookie, aby zapewnić jej prawidłowe działanie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu strony internetowej w przeglądarce. Gdy po pewnym czasie użytkownik po raz kolejny otwiera naszą stronę internetową, możemy ponownie odczytać pliki cookie. Okresy przechowywania plików cookie są różne. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość ustawienia akceptowanych plików cookie w przeglądarce. Może to jednak skutkować nieprawidłowym działaniem naszej strony internetowej. Ponadto pliki cookie można w dowolnym momencie samodzielnie usunąć. Jeśli użytkownik tego nie uczyni, podczas zapisywania plików cookie możemy określić, jak długo mają one być przechowywane w jego komputerze. Pliki cookie dzielą się na tzw. pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są usuwane z przeglądarki po opuszczeniu naszej strony internetowej lub zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Pliki stałe są przechowywane przez czas określony przez nas podczas ich zapisywania.

Firma IGP używa funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić działanie określonych funkcji strony, z których korzystają użytkownicy.

Większość przeglądarek internetowych, z których korzystają nasi użytkownicy, umożliwia ustawienie, które pliki cookie powinny zostać zapisane, a także pozwala na usunięcie (określonych) plików. Jeśli użytkownik ograniczy zapisywanie plików cookie do określonych stron internetowych lub zablokuje wszystkie pliki cookie stron trzecich, korzystanie przez niego z naszej witryny internetowej w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Poniżej znajdują się informacje, jak zmienić ustawienia plików cookie w niektórych popularnych przeglądarkach internetowych:
Google Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari
Newsletter

Rodzaj i cel przetwarzania:
Jeśli użytkownik chce otrzymywać nasz newsletter, wymagamy podania ważnego adresu e-mail, co pozwoli nam zweryfikować, czy jest on właścicielem podanego adresu e-mail lub czy właściciel wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera.

Newsletter przesyłamy wyłącznie za zgodą użytkownika lub w sytuacjach dozwolonych przepisami prawa.
Zwracamy uwagę na to, że w przypadku przesyłania newslettera aktywność użytkownika może być analizowana w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu poprawy obsługi klienta.

Jeżeli użytkownik zarejestruje się wyłącznie w celu otrzymywania newslettera, a następnie anuluje subskrypcję, jego dane osobowe zostaną usunięte.

Formularz kontaktowy

Rodzaj i cel przetwarzania:
Wprowadzone przez użytkownika dane są zapisywane dla celów komunikacji indywidualnej. W związku z tym konieczne jest podanie ważnego adresu e-mail oraz nazwiska. Dane te umożliwiają nawiązanie kontaktu z użytkownikiem oraz późniejsze rozpatrzenie jego sprawy. Podanie dodatkowych danych jest nieobowiązkowe.

Odbiorca:
W stosownych przypadkach odbiorcami danych są podmioty przetwarzające.

Okres przechowywania:
Dane są usuwane, gdy nie są już konieczne do celów, w jakich zostały zgromadzone.
W przypadku nawiązania stosunku umownego obowiązują nas ustawowe okresy przechowywania, po upływie których usuwamy dane użytkownika.

Adres e-mail, imię i nazwisko, funkcja, adres firmy, numer telefonu Przetwarzanie danych podanych w ramach rejestracji na szkolenie odbywa się na podstawie zgody interesanta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie danych przekazanych w ramach innych form kontaktu odbywa się w oparciu o uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Gdy użytkownik nawiązuje z nami kontakt, przesyłając zapytanie o ofertę, jego dane zawarte w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Obligatoryjne lub wymagane udostępnianie danych:
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Na zapytanie użytkownika możemy jednak odpowiedzieć tylko wtedy, gdy poda on swoje nazwisko, adres e-mail oraz przedmiot zapytania.

Google Analytics

Rodzaj i cel przetwarzania:
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy statystyk stron internetowych, oferowanej przez firmę Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Zapisane w plikach cookie informacje na temat korzystania przez użytkownika ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google i tam przechowywane. Ze względu na aktywną anonimizację adresów IP na tych stronach internetowych adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez firmę Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach kompletny adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizy sposobu korzystania ze strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz administratora strony internetowej dodatkowych usług związanych z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP komputera użytkownika, przesłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie zostanie powiązany z innymi danymi zgromadzonymi przez firmę Google.
Celem przetwarzania danych jest analiza sposobu korzystania ze strony internetowej oraz tworzenie raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. Na podstawie sposobu korzystania ze strony internetowej oraz z Internetu świadczone są dodatkowe powiązane usługi.

Profilowanie:
Narzędzie do śledzenia Google Analytics umożliwia ocenę zachowania użytkowników strony internetowej oraz analizę ich zainteresowań. W tym celu tworzony jest pseudonimizowany profil użytkownika.

Odbiorca:
Odbiorcą danych jest firma Google jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z firmą Google odpowiednią umowę powierzenia przetwarzania danych.

Okres przechowywania:
Dane są usuwane, gdy nie są już konieczne do celów statystycznych.

Adres IP (skrócony) Dane przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Przekazywanie danych do krajów trzecich:
Firma Google przetwarza dane użytkowników w Stanach Zjednoczonych i przestrzega zasad określonych w ramach programów Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA
https://www.privacyshield.gov/welcome

Obligatoryjne lub wymagane udostępnianie danych:
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. W przypadku wycofania zgody na dostęp do danych może dojść do ograniczenia niektórych funkcji.

Wycofanie zgody:
Zapisywanie plików cookie można wyłączyć, wybierając odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie i przetwarzanie przez firmę Google danych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP), zapisanych w plikach cookie, pobierając i instalując rozszerzenie do przeglądarki internetowej dostępne pod poniższym linkiem:
rozszerzenie do przeglądarki internetowej dezaktywujące Google Analytics

Korzystanie z Google Fonts

Rodzaj i cel przetwarzania:
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Fonts, tj. „czcionek Google“ firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Dzięki Google Fonts możemy korzystać z czcionek na własnej stronie internetowej bez konieczności ładowania ich z własnego serwera. Google Fonts to ważny element pomagający utrzymać wysoką jakość strony internetowej. Wszystkie czcionki Google są automatycznie zoptymalizowane pod kątem stosowania na stronach internetowych, co pozwala zmniejszyć ilość danych i stanowi dużą zaletę, zwłaszcza w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych. Podczas korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika niewielki rozmiar pliku zapewnia szybsze ładowanie strony.

Odbiorca:
Gdy użytkownik korzysta z naszej strony internetowej, czcionki są ładowane z serwera firmy Google. W wyniku takiego zewnętrznego połączenia dane są przesyłane na serwer Google. W ten sposób firma Google rozpoznaje również, że użytkownik o danym adresie IP odwiedził naszą stronę internetową.

Okres przechowywania:
Żądania dotyczące zasobów CSS firma Google przechowuje przez jeden dzień na swoich serwerach; które przeważnie są zlokalizowane poza Unią Europejską. Umożliwia nam to korzystanie z czcionek za pomocą Google Stylesheets. Stylesheet to szablon, za pomocą którego można szybko zmienić styl strony internetowej lub używaną czcionkę.
Pliki czcionek są przechowywane przez firmę Google przez okres jednego roku. Ma to na celu znaczące skrócenie czasu ładowania stron internetowych. Jeśli miliony stron internetowych wykorzystują te same czcionki, są one buforowane po pierwszej wizycie i natychmiast wyświetlane ponownie na wszystkich innych stronach internetowych, odwiedzanych później.

Informacje dotyczące przetwarzania danych przez firmę Google są zawarte w Polityce prywatności firmy Google. W dostępnym tam centrum ochrony danych można również zmienić osobiste ustawienia dotyczące ochrony danych. Przekazywanie danych do krajów trzecich:
Firma Google przetwarza dane użytkowników w Stanach Zjednoczonych i przestrzega zasad określonych w ramach programów Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA
https://www.privacyshield.gov/welcome

Wycofanie zgody:
Dane, które firma Google przechowuje przez jeden dzień lub rok, nie mogą po prostu zostać usunięte. Po otwarciu strony internetowej dane zostaną automatycznie przekazane do firmy Google. W celu wcześniejszego usunięcia tych danych należy skontaktować się z centrum pomocy Google pod adresem https://support.google.com/?hl=de&tid=231581027454. W tym przypadku rejestracji danych można uniknąć tylko, rezygnując z wizyty na naszej stronie internetowej.

Korzystanie z Google Maps

Rodzaj i cel przetwarzania:
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Maps firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Dzięki tej usłudze możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na naszej stronie internetowej oraz zapewnić użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji map.

Odbiorca:
Podczas korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika firma Google otrzymuje informacje o otwieranych podstronach. Następuje to niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto Google i jest do niego zalogowany, czy też nie posiada takiego konta. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie życzy sobie przyporządkowania danych do profilu Google, powinien wylogować się z konta Google przed aktywacją przycisku. Firma Google zapisuje dane użytkowników w postaci profili, a następnie wykorzystuje je do celów reklamy, badania rynku i/lub kształtowania własnej strony internetowej w zależności od potrzeb. Ewaluacja (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) ma na celu przede wszystkim dostarczanie spersonalizowanej reklamy oraz informowanie innych użytkowników serwisu społecznościowego o aktywności użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec utworzenia takiego profilu, przy czym taki sprzeciw musi on skierować do firmy Google.

Okres przechowywania:
Nie gromadzimy żadnych danych osobowych w związku z udostępnianiem usługi Google Maps.

Firma IGP nie gromadzi żadnych danych osobowych w związku z udostępnianiem usługi Google Maps.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez firmę Google są zawarte w  Polityce prywatności firmy Google. W dostępnym tam centrum ochrony danych można również zmienić osobiste ustawienia dotyczące ochrony danych.

Podstawę prawną udostępniania usługi Google Maps oraz powiązanego z nim przekazywania danych firmie Google stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Szczegółowe wskazówki dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z korzystaniem z produktów firmy Google dostępne są tutaj.

Przekazywanie danych do krajów trzecich:
Firma Google przetwarza dane użytkowników w Stanach Zjednoczonych i przestrzega zasad określonych w ramach programów Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA
https://www.privacyshield.gov/welcome

Wycofanie zgody:
Jeżeli użytkownik nie chce, aby firma Google gromadziła, przetwarzała lub wykorzystywała jego dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, może wyłączyć JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z naszej strony internetowej będzie możliwe tylko w ograniczonym zakresie.

Obligatoryjne lub wymagane udostępnianie danych:
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. W przypadku wycofania zgody na dostęp do danych może dojść do ograniczenia niektórych funkcji strony internetowej.

Umieszczanie materiałów filmowych

Rodzaj i cel przetwarzania:
Ponieważ hosting materiałów filmowych na lokalnym serwerze nie jest wystarczająco wydajny, częściowo korzystamy z oferty zewnętrznych dostawców usług multimedialnych, takich jak Vimeo i/lub Youtube (Google).
Ze względów technicznych umieszczenie materiałów filmowych na naszej stronie internetowej wiąże się z koniecznością łączenia z serwerem danego dostawcy. W zakresie związanego z tym wykorzystania danych przeglądarki bądź urządzenia końcowego użytkownika odsyłamy do polityki prywatności danego dostawcy. To on ponosi odpowiedzialność za odpowiednie przetwarzanie danych.

Firma IGP nie gromadzi żadnych danych osobowych w związku z udostępnianiem materiałów wideo z serwisu Vimeo.

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych oraz wskazówki dotyczące ochrony danych przez serwisy Vimeo oraz Youtube są dostępne pod adresem https.//vimeo.com/privacy/ lub https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Podstawę prawną udostępniania materiałów z serwisów Vimeo i Youtube oraz związanego z tym przekazywania danych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przekazywanie danych do krajów trzecich:
Serwisy Vimeo oraz Youtube przetwarzają dane użytkowników w Stanach Zjednoczonych i przestrzegają zasad określonych w ramach programów Tarcza Prywatności UE-USA oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA
https://www.privacyshield.gov/welcome

Obligatoryjne lub wymagane udostępnianie danych:
Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. W przypadku wycofania zgody na dostęp do danych może dojść do ograniczenia niektórych funkcji strony internetowej.

Rekrutacja za pośrednictwem systemu Ostendis

Osoby ubiegające się o pracę w firmie IGP kierowane są do elektronicznego systemu rekrutacyjnego «Ostendis», opracowanego przez firmę Ostendis AG, z siedzibą pod adresem: Seetalstrasse 35, CH-5706 Boniswil AG. W związku z tym należy zapoznać się z Polityką prywatności firmy Ostendis.
Korzystając z zewnętrznego systemu rekrutacyjnego, firma IGP gwarantuje poufność danych podczas przetwarzania dokumentów aplikacyjnych użytkownika.

Okres przechowywania:
Dane są usuwane, gdy nie są już konieczne do celów rekrutacji.
W przypadku nawiązania stosunku umownego obowiązują nas ustawowe okresy przechowywania, po upływie których usuwamy dane użytkownika.

Obecność w mediach społecznościowych

Rodzaj i cel przetwarzania:
Jesteśmy obecni w serwisach i na platformach społecznościowych. Za ich pośrednictwem chcemy komunikować się z obecnymi tam klientami, osobami zainteresowanymi i użytkownikami, aby informować ich o naszych usługach oraz naszej firmie.

Instagram(Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
http://instagram.com/about/legal/privacy/

LinkedIn(LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Youtube/Google(Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Przetwarzanie danych osobowych obecnych tam użytkowników opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na komunikacji z użytkownikami i dostarczaniu im informacji. Jeżeli użytkownicy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w ramach określonej platformy społecznościowej, przetwarzanie danych przez nas odbywa się na podstawie tej zgody.
Jeżeli użytkownik odwiedza jeden z naszych profili w mediach społecznościowych, ponosimy wspólnie z operatorem tej platformy społecznościowej odpowiedzialność za operacje przetwarzania danych zainicjowane podczas tej wizyty.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie
Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania

Firma IGP nie gromadzi danych w oparciu o zautomatyzowane procesy przetwarzania w celu podjęcia decyzji. Ponadto nie przetwarzamy danych w sposób zautomatyzowany, aby ocenić określone cechy użytkownika.

8. Szyfrowanie SSL
Zgodnie z aktualnym stanem techniki firma IGP korzysta z protokołu HTTPS, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych użytkownika podczas ich przesyłania.

9. Prawa użytkownika
W jaki sposób użytkownik uzyskuje dostęp do swoich danych osobowych i jak może skorzystać ze swoich innych praw?

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi przysługują w stosownych przypadkach niektóre lub wszystkie spośród poniższych praw dotyczących danych osobowych. Użytkownik może skorzystać z tych praw, wysyłając zapytanie na adres: privacy@igp-powder.com

W zapytaniu użytkownik musi podać swoje dane osobowe oraz spełnić określone wymagania, aby możliwe było zweryfikowanie jego tożsamości (np. załączyć kopię dowodu osobistego lub prawa jazdy). W trosce o bezpieczeństwo danych użytkownika zapytanie zostanie odrzucone, jeśli nie będzie możliwe bezsprzeczne stwierdzenie tożsamości.

Należy pamiętać, że firma IGP może odrzucić zapytanie zawierające wyolbrzymione żądania lub stanowiące nadużycie praw.

Należy także pamiętać, że niektóre z tych praw mogą być ograniczone, jeśli interes firmy IGP ma charakter nadrzędny lub firma IGP jest prawnie zobowiązana do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika.

a. Prawo dostępu i przenoszenie danych
Użytkownik ma prawo otrzymać informację, czy firma IGP przetwarza jego dane osobowe, a także, jeśli tak jest, uzyskać dostęp do kopii tych danych.

W przypadku określonych informacji użytkownik ma również prawo do przenoszenia danych.

b. Poprawność danych: prawo do sprostowania i usunięcia danych
Użytkownik może zażądać sprostowania lub usunięcia jego danych osobowych, pod warunkiem że jest to zgodne z obowiązującymi przepisami. Prawo do usunięcia danych podlega wyjątkom, szczególnie w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne.

c. Ograniczenie przetwarzania danych: prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofanie zgody
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, a my uwzględniamy taki sprzeciw, chyba że istnieją nadrzędne, uzasadnione powody, aby przetwarzać te dane osobowe.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych (link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się u dołu każdego newslettera).

d. Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
Użytkownik ma prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, w szczególności urzędu ochrony danych osobowych właściwego dla miejsca zamieszkania użytkownika lub wiodącego organu nadzorczego właściwego dla firmy IGP, tj.:

Szwajcaria:
Fachstelle für Datenschutz
Kanton St. Gallen
Regierungsgebäude
9001 St. Gallen
Telefon: +41 58 229 14 14
www.datenschutz.sg.ch

10. Zmiany w Polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności zapewniających jej zgodność z aktualnymi wymogami prawnymi lub uwzględniających zmiany w świadczonych przez nas usługach. W przypadku ponownej wizyty na naszej stronie internetowej będzie wówczas obowiązywać nowa Polityka prywatności.

11. Pytania do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych
W razie pytań dotyczących praw użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych można zwrócić się do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych (privacy@igp-powder.com), który przyjmuje także prośby o udzielenie informacji, sugestie lub skargi. Na żądanie użytkownika firma IGP udzieli zgodnie z obowiązującymi przepisami i w możliwie najkrótszym terminie pisemnej informacji, czy i jakie dane osobowe użytkownika przechowuje. Jeśli mimo naszych starań o zachowanie poprawności i aktualności danych przechowywane informacje okażą się błędne, sprostujemy je na żądanie użytkownika.