Nasz zespół postawił sobie za cel digitalizację papierowych receptur używanych w laboratorium. Przez ostatnie kilka tygodni pilnie pracowaliśmy nad projektem i już zbliżamy się do celu. Napotkaliśmy jednak również pewne trudności, ponieważ nie było dla nas jasne, dlaczego nie jest możliwe zastosowanie tabletów. Po długiej wymianie informacji z działem IT sprawa się wyjaśniła i jest już zrozumiała. Następnie opracowaliśmy trzy alternatywne rozwiązania, które obecnie realizujemy. Praca w grupie sprawia dużą przyjemność, ponieważ jesteśmy świetnym zespołem i potrafimy dobrze rozdzielać zadania.

Dzień inauguracji bardzo nam się podobał, był pełen informacji i ciekawy. Mischa i Dominik bardzo dobrze zorganizowali czas. Przysłuchiwanie się im nie było męczące. Dobrze przedstawili temat, posługując się zawsze dobrymi przykładami. Gry podczas krótkich przerw pomagały odpocząć głowie. Najbardziej podobała nam się wystawa, na której można było w spokoju obejrzeć plakaty i zadać pytania. Również eksperyment z octem był bardzo ciekawy. Cieszymy się na drugi dzień projektowy.

Zespół 3 zajmuje się digitalizacją receptur proszku w laboratorium. Do naważania farby proszkowej wykorzystuje się w laboratorium receptury, które drukowane są przez pracowników na papierze. Papier potrzebny tylko przez krótki czas ląduje w niszczarce. Zespół pragnie zredukować zużycie papieru w laboratorium przez wyposażenie pracowników (lub laboratorium) w laptopy lub tablety do pracy z recepturami w formie cyfrowej.