W czasie, który minął od ostatniego dnia projektu i przedstawienia prezentacji częściowych, nasz zespół dalej rozwijał pomysły i rozpoczął próby praktyczne w laboratorium. Próby te miały na celu znalezienie nowej metody skutecznego czyszczenia naszych maszyn bez użycia lub z użyciem jedynie niewielkiej ilości acetonu. Mieliśmy różne pomysły na rozwiązanie tego problemu. Niestety początkowo napotkaliśmy pewne trudności, jednak zgromadziliśmy sporo danych i teraz wróciliśmy na właściwe tory. Przeprowadziliśmy pierwsze testy, niektóre udane, inne – zakończone niepowodzeniem. Pozwoliło to wykluczyć niektóre z naszych pomysłów. W tej chwili kontynuujemy prace. Najbliższym celem jest ustalenie, czy uda się zmieszać aceton z wodą. Zapewniłoby to względnie szybkie parowanie. Rozważamy wypróbowanie całej koncepcji najpierw tylko przy użyciu młynka, bo wytłaczarka jest nagrzewana do 100°C.

Gdy weszliśmy do pomieszczenia konferencyjnego, nie wiedzieliśmy, czego oczekiwać w dniu inauguracji. Zaraz po przywitaniu odebrali nas Mischa i Dominik. Oboje zrobili na nas bardzo sympatyczne wrażenie i dało się zauważyć, że ten temat leży im na sercu i chcą nas czegoś nauczyć.

Zespół 1 postawił sobie za cel wzmocnienie w przyszłości wizerunku firmy IGP, która nie stosuje rozpuszczalników w swoich produktach, przez obniżenie użycia acetonu w laboratorium. Aceton używany jest do skutecznego i wydajnego czyszczenia maszyn i urządzeń. W ostatnich latach firma IGP podjęła już kroki w tym kierunku i w ciągu 5 lat obniżyła użycie acetonu o ponad 50%. Działania podjęte w przeszłości dotyczyły przede wszystkim produkcji, dlatego zespół zamierza teraz skoncentrować się zmniejszeniu użycia acetonu w laboratorium.