W czasie, który minął od ostatniego dnia projektu i przedstawienia prezentacji częściowych, nasz zespół dalej rozwijał pomysły i rozpoczął próby praktyczne w laboratorium. Próby te miały na celu znalezienie nowej metody skutecznego czyszczenia naszych maszyn bez użycia lub z użyciem jedynie niewielkiej ilości acetonu. Mieliśmy różne pomysły na rozwiązanie tego problemu. Niestety początkowo napotkaliśmy pewne trudności, jednak zgromadziliśmy sporo danych i teraz wróciliśmy na właściwe tory. Przeprowadziliśmy pierwsze testy, niektóre udane, inne – zakończone niepowodzeniem. Pozwoliło to wykluczyć niektóre z naszych pomysłów. W tej chwili kontynuujemy prace. Najbliższym celem jest ustalenie, czy uda się zmieszać aceton z wodą. Zapewniłoby to względnie szybkie parowanie. Rozważamy wypróbowanie całej koncepcji najpierw tylko przy użyciu młynka, bo wytłaczarka jest nagrzewana do 100°C.

W ostatnich tygodniach nasz zespół zajmował się badaniem tego, gdzie w IGP występuje największy potencjał oszczędności energii lub prądu. Obecnie pracujemy nad samodzielnie zaprojektowanym plakatem, za pomocą którego pragniemy uczulić pracowników na tę kwestię. Przygotowujemy również prezentację PowerPoint. Pozostało jeszcze kilka nierozstrzygniętych pytań, na które odpowiedzi mamy otrzymać od jednego z pracowników. Miło jest widzieć, jak nasz projekt nabiera kształtów. Praca w zespole układa się bardzo dobrze i sprawia wiele radości. Jesteśmy pewni, że w przyszłości także nasze maszyny będą miały „przerwę na kawę”, co pozwoli na oszczędność energii.

Nasz zespół postawił sobie za cel digitalizację papierowych receptur używanych w laboratorium. Przez ostatnie kilka tygodni pilnie pracowaliśmy nad projektem i już zbliżamy się do celu. Napotkaliśmy jednak również pewne trudności, ponieważ nie było dla nas jasne, dlaczego nie jest możliwe zastosowanie tabletów. Po długiej wymianie informacji z działem IT sprawa się wyjaśniła i jest już zrozumiała. Następnie opracowaliśmy trzy alternatywne rozwiązania, które obecnie realizujemy. Praca w grupie sprawia dużą przyjemność, ponieważ jesteśmy świetnym zespołem i potrafimy dobrze rozdzielać zadania.

Nasz zespół postanowił przeanalizować i zredukować zużycie wody w IGP. Obecnie planujemy kolejne działania. Ponieważ nasz projekt nie przyniesie dużych korzyści finansowych, pracujemy nad pomysłami, jak zachęcić pracowników do bardziej zrównoważonego myślenia. Dlatego przygotowujemy wykresy, realistyczne porównania i pokazujemy, że nie tylko kwestie finansowe mają znaczenie. Teraz próbujemy wystartować z projektem pilotażowym, aby uzyskać pożądany stan docelowy. Pozwoli to na przedstawienie jasnych faktów oraz uzasadnienie i potwierdzenie naszego celu w oparciu o zmierzone wartości.

W ostatnich tygodniach nasz zespół zajmował się intensywnie kwestią elektromobilności w IGP. Ustaliliśmy, jakie samochody firmowe są wykorzystywane w IGP. Następnie wspólnie przeprowadziliśmy analizę i przygotowaliśmy porównanie. Chodzi o to, aby ustalić, jak przedstawia się sytuacja w przypadku samochodów i jak mogłaby ona wyglądać w przyszłości. Za pomocą tego porównania chcemy ustalić i pokazać, że korzystanie z samochodów elektrycznych się opłaca.

Wiele różnych czynników wpływa na oddziaływanie przez firmę na klimat. Istotny jest już sam skład produktów. Pytania, które stawiamy sobie w firmie IGP Powder Coatings, to na przykład: skąd pochodzą poszczególne komponenty substancji? Jak produkty oddziałują na siebie wzajemnie? Jak wpływają one na środowisko?

Nasz zespół uznał wyzwanie firmowe z udziałem fundacji myclimate za bardzo ciekawe. Współpraca i harmonia w zespole sprawiły, że zrobiliśmy duży postęp. Oprócz tego podobała nam się praca Dominika i Mischy. Przekonali nas między innymi o tym, że zmianę klimatu można jeszcze powstrzymać. Cieszymy się na ten projekt.

Na początku warsztatów staliśmy przed, jak się wydawało, prawie niemożliwym zadaniem. Mischa i Dominik użyli bardzo dobrych metod, aby przybliżyć nam temat ochrony klimatu. Dyskusje w «Muzeum» pozwoliły nam na wyciągnięcie interesujących wniosków i poznanie różnych opinii. Zostaliśmy tak dobrze przygotowani do projektów, że znaleźliśmy wiele pomysłów na to, co można polepszyć. Naszemu zespołowi bardzo podobało się wystąpienie obojga, zmotywowało nas ono do rozpoczęcia i realizacji projektu razem z nimi.

Dzień inauguracji bardzo nam się podobał, był pełen informacji i ciekawy. Mischa i Dominik bardzo dobrze zorganizowali czas. Przysłuchiwanie się im nie było męczące. Dobrze przedstawili temat, posługując się zawsze dobrymi przykładami. Gry podczas krótkich przerw pomagały odpocząć głowie. Najbardziej podobała nam się wystawa, na której można było w spokoju obejrzeć plakaty i zadać pytania. Również eksperyment z octem był bardzo ciekawy. Cieszymy się na drugi dzień projektowy.

Szczególnie ceniliśmy sobie atmosferę. Rozmowy przebiegały w sposób bardzo otwarty i czuliśmy się dobrze. Na podstawie bardzo dobrych przykładów mogliśmy lepiej zrozumieć powiązania i fakty. Poza tym mieliśmy doskonałe wsparcie ze strony fundacji myclimate, która odpowiedziała nam na każde pytanie.