Ochrona klimatu w kształceniu zawodowym

Młodzi i klimat w IGP

Firma IGP Powder Coatings rozpoczyna inicjatywę „Company Challenge” we współpracy z myclimate. Koncepcja zrównoważonego rozwoju należy już od dziesięcioleci do podstawowych zasad działania firmy. Teraz nasi młodzi ludzie rozwijają pomysły, jak możemy jeszcze bardziej przyczynić się do ochrony środowiska i klimatu.

Na początku pojawił się pomysł, aby podarować naszym klientom na święta Bożego Narodzenia coś bardziej trwałego niż butelka wina lub inny prezent, który zostanie szybko skonsumowany, zapomniany lub który zniknie gdzieś w szafie. Z tego pomysłu powstał projekt, który dotrze do większej liczby osób niż jakikolwiek prezent – „Company Challenge”, czyli wyzwanie firmowe we współpracy z fundacją myclimate. W wyzwaniu tym bierze udział ucząca się u nas młodzież (15 osób) na drugim i trzecim roku nauki. Stoi ona przed zadaniem opracowania, w trzyosobowych zespołach, projektów mających na celu zwiększenie wkładu firmy IGP Powder Coatings w ochronę środowiska i klimatu.

Projekty

Zespół 1

Mniej acetonu, więcej ekologii!

Zespół 2

Również maszynie przysługuje przerwa w pracy!

Zespół 3

Koniec z marnowaniem papieru

Zespół 4

Liczy się każda kropla

Zespół 5

W drodze bez CO2!

Zespoły

Aktualne informacje

W czasie, który minął od ostatniego dnia projektu i przedstawienia prezentacji częściowych, nasz zespół dalej rozwijał pomysły i rozpoczął próby praktyczne w laboratorium. Próby te miały na celu znalezienie nowej metody skutecznego czyszczenia naszych maszyn bez użycia lub z użyciem jedynie niewielkiej ilości acetonu. Mieliśmy różne pomysły na rozwiązanie tego problemu. Niestety początkowo napotkaliśmy pewne trudności, jednak zgromadziliśmy sporo danych i teraz wróciliśmy na właściwe tory. Przeprowadziliśmy pierwsze testy, niektóre udane, inne – zakończone niepowodzeniem. Pozwoliło to wykluczyć niektóre z naszych pomysłów. W tej chwili kontynuujemy prace. Najbliższym celem jest ustalenie, czy uda się zmieszać aceton z wodą. Zapewniłoby to względnie szybkie parowanie. Rozważamy wypróbowanie całej koncepcji najpierw tylko przy użyciu młynka, bo wytłaczarka jest nagrzewana do 100°C.
W ostatnich tygodniach nasz zespół zajmował się badaniem tego, gdzie w IGP występuje największy potencjał oszczędności energii lub prądu. Obecnie pracujemy nad samodzielnie zaprojektowanym plakatem, za pomocą którego pragniemy uczulić pracowników na tę kwestię. Przygotowujemy również prezentację PowerPoint. Pozostało jeszcze kilka nierozstrzygniętych pytań, na które odpowiedzi mamy otrzymać od jednego z pracowników. Miło jest widzieć, jak nasz projekt nabiera kształtów. Praca w zespole układa się bardzo dobrze i sprawia wiele radości. Jesteśmy pewni, że w przyszłości także nasze maszyny będą miały „przerwę na kawę”, co pozwoli na oszczędność energii.
Nasz zespół postawił sobie za cel digitalizację papierowych receptur używanych w laboratorium. Przez ostatnie kilka tygodni pilnie pracowaliśmy nad projektem i już zbliżamy się do celu. Napotkaliśmy jednak również pewne trudności, ponieważ nie było dla nas jasne, dlaczego nie jest możliwe zastosowanie tabletów. Po długiej wymianie informacji z działem IT sprawa się wyjaśniła i jest już zrozumiała. Następnie opracowaliśmy trzy alternatywne rozwiązania, które obecnie realizujemy. Praca w grupie sprawia dużą przyjemność, ponieważ jesteśmy świetnym zespołem i potrafimy dobrze rozdzielać zadania.

Opinie

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.